Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: 12 tháng 08, 2020

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang Điều khoản và Điều kiện sử dụng của VnAlert (Sau đây gọi tắt là “Điều khoản”). Các điều khoản dưới đây rất quan quan trọng bởi lẽ các nội dung này:

  • Đề cập đến quyền hợp pháp của bạn trên VnAlert
  • Giải thích quyền bạn cấp cho chúng tôi khi sử dụng VnAlert
  • Mô tả các quy định mọi người cần tuân thủ khi sử dụng VnAlert
  • Bao gồm một điều khoản luật pháp ràng buộc và giải quyết tranh chấp

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này, Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và bất kỳ điều khoản nào được tham chiếu trong tài liệu này. Chúng tôi hy vọng bạn đang ngồi thật thoải mái với sự hỗ trợ tuyệt vời từ trợ lý thông tin VnAlert

Bắt đầu nào…

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng VnAlert !

Cảm ơn bạn đã chọn VnAlert (“VnAlert,” “chúng tôi”, “của chúng tôi”). VnAlert cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa với các tính năng xã hội và tương tác để hỗ trợ bạn theo dõi, cảnh báo các thông tin cần thiết theo nhu cầu của cá nhân, công việc cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác có thể được phát triển theo thời gian. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ VnAlert nào, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng liên quan, các trang web và giao diện người dùng, cũng như tất cả các nội dung và ứng dụng phần mềm liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ VnAlert” hoặc “Dịch vụ”), hoặc truy cập bất kỳ loại nội dung thông tin hoặc các nội dung hay tài liệu khác được cung cấp thông qua Dịch vụ (”Nội dung”) mà bạn ký kết hợp đồng ràng buộc với pháp nhân VnAlert, được trình bày trong phần Liên hệ phía cuối trang.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý, như được trình bày trong phần Toàn bộ thỏa thuận dưới đây, ngoài các điều khoản với bất kỳ bên thứ ba nào khác (gọi chung là “Các thỏa thuận”). Các thỏa thuận bao gồm các điều khoản liên quan đến thay đổi các Thỏa thuận trong tương lai, tự động gia hạn, giới hạn trách nhiệm pháp lý, quyền riêng tư và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thay vì tại tòa án. Nếu muốn xem lại các điều khoản của Thoả thuận, bạn có thể xem phiên bản Thỏa thuận đang có hiệu lực trên trang web của VnAlert. Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ) các Thỏa thuận này thì bạn không thể sử dụng Dịch vụ VnAlert hoặc truy cập Nội dung.

Để sử dụng Dịch vụ VnAlert và truy cập bất kỳ Nội dung, bạn cần (1) đáp ứng yêu cầu về độ tuổi theo như ghi chú bên dưới (2) có đủ quyền hạn để ký hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không bị cấm cản ký hợp đồng theo bất kỳ pháp luật hiện hành nào và (3) sinh sống ở một quốc gia có cung cấp Dịch vụ. Bạn cũng cam kết rằng mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi đến VnAlert là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và bạn đồng ý duy trì các thông tin đó luôn đúng sự thật, chính xác và đầy đủ.

Yêu cầu về độ tuổi:

Phải từ 18 tuổi trở lên, hoặc từ 13 tuổi trở lên và có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ.

2. Thay đổi các thỏa thuận

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi các Thỏa thuận vì các lý do hợp lý, chẳng hạn như cải thiện các chức năng hoặc tính năng hiện có hoặc bổ sung thêm các chức năng hoặc tính năng mới cho Dịch vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ và các điều chỉnh kỹ thuật hợp lý cho Dịch vụ, đảm bảo khả năng hoạt động hoặc tính bảo mật của Dịch vụ và vì lý do pháp lý hoặc quy định.

Khi chúng tôi tiến hành các thay đổi quan trọng với các Thỏa thuận, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông tin phù hợp trong các tình huống, ví dụ như bằng cách đăng thông báo nổi bật hoặc tìm kiếm sự đồng ý của bạn bên trong Dịch vụ hoặc gửi email cho bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi được thực hiện sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó. Do đó, vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc kỹ bất kỳ thông báo nào như vậy. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo phiên bản Thỏa thuận mới, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn nhận được Dịch vụ dùng thử hoặc Dịch vụ trả phí thông qua bên thứ ba, bạn phải hủy Dịch vụ trả phí trong phạm vi áp dụng thông qua bên thứ ba đó.

3. Thanh toán, hủy và xét duyệt

3.1 Thanh toán

Bạn có thể mua Dịch vụ trả phí trực tiếp từ VnAlert hoặc thông qua một bên thứ ba bằng cách (1) trả phí theo gói token phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn; hoặc (2) trả trước phí dịch vụ cho phép bạn truy cập Dịch vụ VnAlert trong một khoảng thời gian cụ thể (“Thời gian trả trước”). Với việc thứ (2), bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin tại cuối trang.

VnAlert có thể thay đổi mức phí Dịch vụ trả phí, bao gồm chi phí của từng gói token, số lượng token trong các gói và sẽ thông báo trước cho bạn bất kỳ thay đổi nào về mức giá và cách chấp nhận những thay đổi, nếu có. Thay đổi mức giá sẽ có hiệu lực vào đầu thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sau ngày thay đổi mức phí. Theo luật áp dụng, bạn chấp nhận mức giá mới khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ VnAlert sau khi mức giá thay đổi có hiệu lực. Nếu không đồng ý với mức giá thay đổi, bạn có quyền từ chối thay đổi bằng cách hủy đăng ký Dịch vụ trước khi mức giá thay đổi có hiệu lực.

3.2 Hủy

Yêu cầu hủy dịch vụ sẽ có hiệu lực vào ngày sau ngày bạn đăng ký huỷ. Nếu bạn đã mua thành công bất kì gói token nào qua VnAlert và hủy bỏ thanh toán và/hoặc chấm dứt bất kỳ Thỏa thuận nào, chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản phí sử dụng dịch vụ nào đã thanh toán cho chúng tôi.

4. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ VnAlert và Nội dung là tài sản sở hữu của VnAlert và các bên cấp phép của VnAlert. Chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng Dịch vụ VnAlert hạn chế, không độc quyền và có thể thu hồi và quyền sử dụng Nội dung vì mục đích cá nhân, phi thương mại hạn chế, không độc quyền và có thể thu hồi (gọi chung là “Quyền truy cập”). Quyền truy cập này sẽ giữ nguyên hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc VnAlert chấm dứt quyền này. Bạn cam kết và đồng ý rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ VnAlert và Nội dung vì mục đích cá nhân, phi thương mại và bạn sẽ không phân phối lại hoặc chuyển giao Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung. Các ứng dụng phần mềm VnAlert và Nội dung không được bán hoặc chuyển giao cho bạn và VnAlert cùng các bên cấp phép của VnAlert bảo lưu mọi quyền sở hữu tất cả các bản sao của các ứng dụng phần mềm VnAlert và Nội dung cả sau khi đã cài đặt trên điện thoại di động, máy tính bảng và/hoặc các thiết bị khác (“Thiết bị”).

Tất cả các nhãn hiệu VnAlert, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng, tên miền và bất kỳ đặc điểm nào khác của thương hiệu VnAlert (“Đặc điểm thương hiệu VnAlert”) là tài sản do VnAlert hoặc các bên cấp phép của VnAlert toàn quyền sở hữu. Các Thỏa thuận này không cấp cho bạn bất kỳ quyền sử dụng bất kỳ Đặc điểm thương hiệu VnAlert nào dù là cho mục đích thương mại hay phi thương mại.

Bạn đồng ý tuân theo Hướng dẫn người dùng của chúng tôi và không sử dụng Dịch vụ VnAlert, Nội dung, hoặc bất kỳ phần mục nào thuộc Dịch vụ và Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào không được quy định rõ ràng trong các Thỏa thuận. Trừ các quyền được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận, VnAlert không cấp quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào cho bạn trong Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung.

5. Quyền bạn cấp cho chúng tôi

Khi xét đến các quyền được cấp cho bạn theo các Thoả thuận này, bạn cấp cho chúng tôi quyền (1) cho phép Dịch vụ VnAlert sử dụng bộ vi xử lý, băng thông và phần cứng lưu trữ trên Thiết bị của bạn để tạo điều kiện cho Dịch vụ hoạt động, (2) cung cấp quảng cáo và các thông tin khác cho bạn và (3) cho phép các đối tác kinh doanh của chúng tôi thực hiện các hoạt động tương tự. Trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ VnAlert, Nội dung mà bạn truy cập, bao gồm lựa chọn và vị trí nội dung, có thể bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc thương mại, bao gồm các thỏa thuận của VnAlert với bên thứ ba. Một số Nội dung được cấp phép, cung cấp, tạo bởi hoặc chuẩn bị bởi VnAlert (ví dụ như báo cáo thông báo) có thể bao gồm quảng cáo như một phần của Nội dung. Dịch vụ VnAlert cung cấp Nội dung như vậy ở trạng thái không chỉnh sửa cho bạn.

Nếu bạn gửi phản hồi, ý kiến hoặc đề xuất cho VnAlert liên quan đến Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung (”Phản hồi”), bạn xác nhận rằng Phản hồi này không phải là bí mật và bạn cho phép VnAlert sử dụng không giới hạn Phản hồi đó và không cần thanh toán cho bạn. Phản hồi được coi là một loại Nội dung người dùng.

6. Hướng dẫn người dùng

VnAlert tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và hy vọng bạn cũng như vậy. Chúng tôi đã thiết lập một vài quy tắc cơ bản yêu cầu bạn tuân thủ khi sử dụng Dịch vụ, để đảm bảo VnAlert luôn là trợ lý thông tin an toàn, tin cậy cho tất cả mọi người. Bạn phải tuân thủ các quy tắc này và khuyến khích những người dùng khác cùng tuân thủ. Các hoạt động sau đây bị nghiêm cấm vì bất kỳ lý do gì:

6.1: Sao chép, phân phối lại, tái sản xuất, “trích xuất”, ghi chép, truyền tải, trình diễn hay phát hành ra công chúng, phát sóng, hoặc cung cấp cho công chúng bất kỳ phần nào của Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung, hoặc sử dụng Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung khi không được cho phép rõ ràng theo các Thoả thuận hoặc pháp luật hiện hành hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ/Nội dung.

6.2: sử dụng Dịch vụ VnAlert để nhập hoặc sao chép bất kỳ tệp tin nội bộ nào mà bạn không có quyền hợp pháp để nhập hoặc sao chép theo cách này.

6.2: truyền các bản sao của Nội dung được lưu trữ trong bộ nhớ cache từ một thiết bị được ủy quyền tới bất kỳ thiết bị nào khác bằng bất kỳ hình thức nào.

6.4: kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược, tách rời, chỉnh sửa hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ VnAlert, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào khác, trừ khi được cho phép theo quy định của luật pháp hiện hành. [Nếu luật áp dụng cho phép bạn dịch ngược bất kỳ phần nào của Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung khi được yêu cầu để có được thông tin cần thiết nhằm xây dựng ra một chương trình độc lập có thể được khai thác cùng với Dịch vụ VnAlert hoặc với một chương trình khác, thông tin bạn nhận được từ các hoạt động (a) chỉ có thể được sử dụng cho mục tiêu đã đề cập ở trên, (b) không được phép tiết lộ hoặc truyền đạt mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VnAlert cho bất kỳ bên thứ ba nào không cần tiết lộ hoặc truyền đạt để đạt được mục tiêu đó và c) không được sử dụng để tạo ra bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào tương tự như bất kỳ phần nào của Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung].

6.5: phá hủy bất kỳ công nghệ nào được sử dụng bởi VnAlert, các bên cấp phép hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để bảo vệ Nội dung hoặc Dịch vụ.

6.6: bán, cho thuê, cấp phép lại hay cho thuê bất kỳ phần nào của Dịch vụ VnAlert hoặc Nội dung.

6.7: phá vỡ bất kỳ hạn chế lãnh thổ được áp dụng bởi VnAlert hoặc các bên cấp phép.

6.8: tìm cách hủy bỏ hoặc chặn các quảng cáo trong Dịch vụ VnAlert, hoặc tạo ra/phân phối các công cụ được thiết kế để chặn các quảng cáo trong Dịch vụ VnAlert.

6.9: cung cấp mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào khác hoặc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bất kỳ người nào khác.

6.10: “thu thập dữ liệu” Dịch vụ VnAlert hoặc sử dụng bất kỳ phương thức tự động nào khác (bao gồm đoạn mã bot, scraper và spider) để xem, truy cập hoặc thu thập thông tin từ VnAlert hoặc Dịch vụ VnAlert.

6.11: nâng cấp Nội dung một cách giả mạo bằng phương thức tự động.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc vi phạm bất kì Hướng dẫn người dùng này (hoặc VnAlert có lý do tin rằng nội dung đó vi phạm các Hướng dẫn người dùng này) có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức hoặc tạm đình chỉ tài khoản VnAlert của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng VnAlert có thể lấy lại tên người dùng của bạn khi có lý do hợp lý, bao gồm lý do là bạn vi phạm các Thỏa thuận.

Mật khẩu của bạn bảo vệ tài khoản người dùng của bạn và bạn tự chịu trách nhiệm về việc giữ an toàn và bảo mật cho mật khẩu của mình. Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng (bao gồm cả việc sử dụng trái phép) tên người dùng và mật khẩu của bạn trên Dịch vụ. Nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc nếu bạn cho rằng bên thứ ba đã truy cập trái phép vào tài khoản của mình thì bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu trong thời gian sớm nhất.

7. Giới hạn dịch vụ và điều chỉnh

VnAlert sẽ nỗ lực hợp lý để duy trì hoạt động của Dịch vụ VnAlert. Tuy nhiên, một số khó khăn về kỹ thuật nhất định, hoạt động bảo trì hoặc kiểm tra, hoặc cập nhật cần thiết để phản ánh những thay đổi trong luật pháp tương ứng và các quy định chế tài có thể dẫn tới gián đoạn dịch vụ tạm thời. VnAlert có quyền điều chỉnh hoặc dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn các chức năng và tính năng của Dịch vụ VnAlert định kỳ và vào bất kỳ thời điểm nào, có thông báo trước khi có thể và không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn, trừ trường hợp bị pháp luật nghiêm cấm vì các lý do hợp lệ, chẳng hạn như trong trường hợp gián đoạn, điều chỉnh hoặc chấm dứt Dịch vụ VnAlert hoặc bất kỳ chức năng hay tính năng nào của Dịch vụ hoặc cần phải sửa chữa, duy trì hoặc cải thiện các chức năng hoặc tính năng hiện có hoặc bổ sung các chức năng hoặc tính năng mới cho Dịch vụ hoặc để áp dụng các tiến bộ trong khoa học và công nghệ hoặc đảm bảo tính hoạt động hoặc bảo mật của Dịch vụ, các lý do luật pháp và quy định.

Mặc dù đã đề cập ở trên, nếu bạn đã thanh toán các khoản phí trả trước cho VnAlert cho Dịch vụ trả phí mà VnAlert vĩnh viễn ngừng hoạt động trước khi Thời hạn sử dụng dịch vụ trả trước (được xác định trong phần Thanh toán, hủy và thời gian xét duyệt), VnAlert sẽ hoàn lại cho bạn các khoản phí trả trước cho thời gian trả trước sau khi ngừng hoạt động. Bạn hiểu, đồng ý và chấp nhận rằng VnAlert sẽ có những nỗ lực hợp lý, nhưng không có nghĩa vụ duy trì, hỗ trợ, nâng cấp, hoặc cập nhật Dịch vụ, hoặc cung cấp tất cả hoặc bất kỳ nội dung cụ thể thông qua Dịch vụ. VnAlert và/hoặc chủ sở hữu Nội dung có thể xóa bất kỳ Nội dung nào thuộc sở hữu mà không cần thông báo theo thời gian. Phần này sẽ được thi hành theo phạm vi pháp luật hiện hành cho phép.

8. Tài khoản thương hiệu

Nếu bạn tạo một tài khoản VnAlert thay mặt cho một công ty, tổ chức, pháp nhân hoặc thương hiệu (“Thương hiệu” và tài khoản đó gọi là “Tài khoản thương hiệu”), các thuật ngữ “bạn” và “của bạn” được sử dụng trong toàn bộ Thỏa thuận sẽ được áp dụng cho cả bạn và Thương hiệu. Nếu tạo một Tài khoản thương hiệu, bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để cấp mọi quyền và giấy phép theo các Thoả thuận này và ràng buộc Thương hiệu với các Thỏa thuận này.

9. Thời hạn và chấm dứt

Các Thỏa thuận sẽ tiếp tục áp dụng cho bạn cho đến khi bạn hoặc VnAlert chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn cấp phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang liên quan đến Nội dung người dùng, bao gồm Phản hồi cho VnAlert và do đó các quyền liên quan sẽ giữ nguyên hiệu lực sau khi Thỏa thuận hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì. VnAlert có thể chấm dứt Thoả thuận hoặc tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ VnAlert vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm trong trường hợp thực tế hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép Dịch vụ VnAlert và/hoặc Nội dung, không tuân thủ Thoả thuận hoặc nếu chúng tôi thu hồi Dịch vụ và/hoặc Nội dung (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn). Nếu bạn hoặc VnAlert chấm dứt Thoả thuận, hoặc nếu VnAlert tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ VnAlert, bạn đồng ý rằng VnAlert sẽ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với bạn và VnAlert sẽ không hoàn trả bất kỳ số tiền nào bạn đã thanh toán, trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào. Để tìm hiểu cách chấm dứt tài khoản VnAlert của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ Dịch vụ Khách hàng trên trang Giới thiệu. Phần này sẽ được thi hành theo phạm vi pháp luật hiện hành cho phép.

Phần 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, và 17 ở đây, cũng như bất kỳ phần nào khác của Thoả thuận, rõ ràng hoặc theo tính chất của điều khoản sẽ giữ nguyên hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt Thỏa thuận.

10. Từ chối trách nhiệm bảo hành

Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ VnAlert được cung cấp “nguyên trạng” và “như sẵn có” và không được bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào. VnAlert và tất cả chủ sở hữu nội dung không cam kết và từ chối mọi trách nhiệm bảo hành hoặc điều kiện cam kết về chất lượng, khả năng thương mại, tính tương thích cho một mục đích sử dụng cụ thể hoặc không vi phạm. VnAlert và chủ sở hữu nội dung không cam kết rằng dịch vụ VnAlert không có các phần mềm độc hại hoặc các thành phần có hại khác. Ngoài ra, VnAlert không cam kết hay đảm bảo, xác nhận, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ ứng dụng (hoặc nội dung) của bên thứ ba, nội dung người dùng, thiết bị hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo, quảng bá hoặc cung cấp bởi bên thứ ba trên hoặc thông qua dịch vụ VnAlert hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết, hoặc các biểu ngữ hoặc các quảng cáo khác được treo trên trang và VnAlert không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bên thứ ba cung cấp các nội dung nêu trên.

Không có lời khuyên hay thông tin nào bằng lời nói hay bằng văn bản mà bạn thu thập được từ VnAlert sẽ cấu thành bảo đảm bất kỳ thay mặt VnAlert. Trong khi sử dụng dịch vụ VnAlert, bạn có thể truy cập vào các tính năng lọc nội dung rõ ràng, nhưng việc sử dụng các tính năng này vẫn có thể dẫn đến chỉ hiển thị một số nội dung rõ ràng và bạn không nên dựa vào các tính năng này để lọc tất cả nội dung rõ ràng.

Không hạn chế các quy định nêu trên, không có thông tin nào trong phần này có hiệu lực hạn chế trách nhiệm của VnAlert trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ toàn bộ hoặc một phần các nghĩa vụ thiết yếu của VnAlert về việc cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận. Phần này áp dụng phạm vi cao nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

Phần này không ảnh hưởng đến quyền lợi theo quy định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

11. Hạn chế

Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn về các vấn đề hoặc khi không hài lòng với dịch vụ của VnAlert là gỡ cài đặt phần mềm và ngừng sử dụng dịch vụ VnAlert. Bạn đồng ý rằng VnAlert không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến các ứng dụng hoặc nội dung của bên thứ ba được cung cấp thông qua hoặc liên quan đến dịch vụ VnAlert và khi mối quan hệ của bạn với các ứng dụng của bên thứ ba đó có thể được chi phối theo các quy định trong thỏa thuận riêng giữa bạn và bên thứ ba đó, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn, giống như với VnAlert, cho các vấn đề hoặc khi không hài lòng với các ứng dụng hoặc nội dung của bên thứ ba là gỡ cài đặt và/hoặc ngừng sử dụng ứng dụng của bên thứ ba đó.

Trong mọi trường hợp, VnAlert, cán bộ, cổ đông, nhân viên, đại lý, giám đốc, công ty con, công ty liên kết, người kế nhiệm, nhà phân phối, nhà cung cấp hoặc người cấp phép không phải chịu trách nhiệm về:

(1) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, thiệt hại mang tính trừng phạt hoặc răn đe) không thể lường trước được. Tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được nếu rõ ràng là các tổn thất/thiệt hại này sẽ xảy ra nếu cả hai bên đã biết khả năng này có thể xảy ra vào thời điểm ký kết hợp đồng.

(2) bất kỳ:

(a) tổn thất sử dụng.

(b) tổn thất dữ liệu.

(c) tổn thất kinh doanh.

(d) tổn thất lợi nhuận.

(e) hư hỏng thiết bị, trong phạm vi bạn có thể tránh được những thiệt hại đó bằng cách làm theo lời khuyên của chúng tôi để áp dụng các bản cập nhật cho các dịch vụ hoặc nội dung hoặc nếu hư hỏng đó là do bạn không thực hiện đúng hướng dẫn cài đặt hoặc có yêu cầu hệ thống tối thiểu mà chúng tôi khuyến nghị.

Trong mọi trường hợp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, thiết bị, ứng dụng của bên thứ ba hoặc nội dung ứng dụng của bên thứ ba, bất kể luật pháp áp dụng, bất kể VnAlert có bị cảnh báo về khả năng xảy ra hư hỏng đó hay không và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích cần thiết.

(3) trách nhiệm pháp lý chung cho tất cả các khiếu nại liên quan đến dịch vụ VnAlert, các ứng dụng của bên thứ ba hoặc nội dung ứng dụng của bên thứ ba lớn hơn số tiền bạn phải trả cho VnAlert trong 12 tháng trước đó.

(4) không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ hoặc trì hoãn thực hiện các nghĩa vụ bắt nguồn từ các thỏa thuận do tình huống bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nh n nào không thể lường trước được hoặc vượt ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VnAlert.

Không có điều khoản nào trong thoả thuận này loại bỏ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của VnAlert đối với hành vi gian lận, lừa dối sai sự thật, tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất và sự cẩu thả của VnAlert gây ra theo quy định của luật pháp hiện hành.

Phần này áp dụng phạm vi cao nhất được pháp luật hiện hành cho phép. Bạn có thể có các quyền theo luật áp dụng trong khu vực pháp lý của mình, quy định các biện pháp khắc phục ngoài những điều đã nêu ở trên.

12. Quyền của bên thứ ba

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chủ sở hữu Nội dung và các nhà phân phối cụ thể (chẳng hạn như nhà cung cấp cửa hàng ứng dụng) là những người thụ hưởng dự định của các Thỏa thuận này và có quyền trực tiếp thực thi các Thỏa thuận chống lại bạn. Ngoài các quy định trong phần này, các Thỏa thuận không nhằm mục đích cấp quyền cho bất kỳ ai trừ bạn và VnAlert và trong bất kỳ trường hợp nào, Thỏa thuận không cấu thành quyền thụ hưởng cho bên thứ ba nào. Ngoài ra, quyền chấm dứt, huỷ bỏ, hoặc đồng ý thay đổi, miễn trừ, hoặc thanh lý Thỏa thuận không phải là chịu sự đồng ý của bất kỳ người nào khác.

Nếu bạn đã tải xuống Ứng dụng từ Apple Store của Apple, Inc. (“Apple”) hoặc nếu bạn đang sử dụng Ứng dụng trên thiết bị iOS, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với thông báo sau về Apple. Thỏa thuận này chỉ được ký kết giữa bạn và VnAlert chứ không phải với Apple và Apple không chịu trách nhiệm về Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến Dịch vụ. Trong trường hợp Dịch vụ không tuân thủ nghĩa vụ bảo hành đã định, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn trả lại giá mua ứng dụng cho bạn; và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Apple không có nghĩa vụ bảo hành nào khác với Dịch vụ. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ hoặc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm: (1) khiếu nại trách nhiệm pháp lý về sản phẩm; (2) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc Dịch vụ không tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (3) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc các quy định tương tự. Apple không chịu trách nhiệm về việc điều tra, bào chữa, giải quyết và hòa giải bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba về việc Dịch vụ và/hoặc quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản của bên thứ ba liên quan, khi sử dụng Dịch vụ. Apple và các công ty con của Apple, là bên thứ ba được hưởng lợi của Thỏa thuận này và khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi Thỏa thuận này chống lại bạn với tư cách là một người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này. Bạn cam kết và đảm bảo rằng (1) bạn không sinh sống ở một quốc gia bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ liệt kê là các nước “hỗ trợ khủng bố”; và (2) bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ.

13. Toàn bộ thỏa thuận

Ngoài các quy định được nêu trong phần này hoặc được đồng ý rõ ràng bằng văn bản giữa bạn và VnAlert, các Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ điều khoản và điều kiện mà bạn và VnAlert đã đồng ý và sẽ thay thế mọi thoả thuận trước đây liên quan đến các vấn đề được trình bày trong Thỏa thuận này, cho dù bằng văn bản hay lời nói.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các khía cạnh nhất định trong việc sử dụng Dịch vụ VnAlert của bạn có thể được điều chỉnh bởi các thỏa thuận bổ sung. Trong đó có thể bao gồm, chẳng hạn như truy cập Dịch vụ VnAlert bằng thẻ quà tặng, bản dùng thử miễn phí hoặc giảm giá, hoặc dùng chung cùng với các dịch vụ khác. Khi bạn được cung cấp một ưu đãi như vậy, bạn cũng sẽ nhận được bất kỳ thỏa thuận bổ sung có liên quan và có cơ hội đồng ý/từ chối với các điều khoản bổ sung. Một số điều khoản bổ sung được đăng trên trang web của VnAlert. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột không thể hòa hợp giữa điều khoản bổ sung và các Điều khoản này, các điều khoản bổ sung sẽ được áp dụng.

14. Hiệu lực từng phần, miễn trừ và diễn giải

Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận, nếu bất kỳ điều khoản nào của các Thỏa thuận này được tuyên bố là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do hoặc trong bất kỳ phạm vi nào thì điều đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng hoặc làm mất hiệu lực hoặc không thi hành được các điều khoản còn lại của Thỏa thuận; việc áp dụng điều khoản đó sẽ được thi hành trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Việc VnAlert hoặc bất kỳ người thụ hưởng bên thứ ba nào không thực thi các Thỏa thuận hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận cũng sẽ không làm mất quyền thực thi các điều khoản đó.

Như được sử dụng trong các Điều khoản này, từ “bao gồm”, “có” và các biến thể sẽ được theo sau bằng cụm “không giới hạn”.

15. Chuyển nhượng

VnAlert có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này và các quyền lợi bất kỳ theo Thỏa thuận và VnAlert có thể ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào của mình trong Thỏa thuận. Bạn không thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thoả thuận, không chuyển giao hoặc cấp lại quyền của bạn theo Thỏa thuận cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

16. Thỏa thuận bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ vô hại cho VnAlert trước mọi tổn thất, thiệt hại và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) việc bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận; (2) bất kỳ hoạt động nào bạn tham gia hoặc thông qua Dịch vụ VnAlert; và (3) vi phạm pháp luật hoặc các quyền của bên thứ ba.

17. Lựa chọn pháp luật, trọng tài bắt buộc

17.1 Luật chi phối/Quyền tài phán

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn và VnAlert đồng ý rằng mỗi bên có thể khiếu nại chống lại bên kia dựa trên năng lực cá nhân của mỗi bên và không phải hành động với tư cách nguyên đơn hoặc thành viên hoặc đại diện có mục đích của bất kỳ tập thể nào. Trừ khi cả bạn và VnAlert đồng ý, không một trọng tài hoặc thẩm phán nào có thể thụ lý khiếu nại của từ hai cá nhân hoặc đơn khiếu nại của người đại diện hoặc tập thể nào.

17.2 Miễn trừ hành động tập thể

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn và VnAlert đồng ý rằng mỗi bên có thể khiếu nại chống lại bên kia dựa trên năng lực cá nhân của mỗi bên và không phải hành động với tư cách nguyên đơn hoặc thành viên hoặc đại diện có mục đích của bất kỳ tập thể nào. Trừ khi cả bạn và VnAlert đồng ý, không một trọng tài hoặc thẩm phán nào có thể thụ lý khiếu nại của từ hai cá nhân hoặc đơn khiếu nại của người đại diện hoặc tập thể nào.

18. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dịch vụ VnAlert hoặc các Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của VnAlert theo email: [email protected] hoặc hotline: 0931 458 189

Xin cám ơn bạn đã đọc Điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích VnAlert!

Bên ký kết hợp đồng:

Công ty CP Công nghệ và Truyền thông AIV Group

Số 403 – B2 ĐN1 khu đô thị mới Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

MST: 0108882491