VnAlert là gì? - VnAlert

VnAlert là gì?

  • VnAlert là một công cụ theo dõi truyền thông theo thời gian thực, với độ chi tiết dữ liệu cao.
  • VnAlert như một trợ lý thông tin dành riêng cho cá nhân, tập trung vào chức năng cảnh báo khi có thông tin phù hợp với mối quan tâm của người dùng xuất hiện.