VnAlert giúp tôi xử lý khủng hoảng truyền thông như nào? - VnAlert

VnAlert giúp tôi xử lý khủng hoảng truyền thông như nào?

VnAlert có thể hỗ trợ xử lý truyền thông qua các khía cạnh sau:

  • Các tin bài nhắc đến thương hiệu với trạng thái Tiêu cực từ nhiều nguồn
  • Sử dụng chức năng Cảnh báo để nhận được các tin bài Tiêu cực liên quan đến thương hiệu trong thời gian sớm nhất. Khi sử dụng VnAlert, bạn có thể lường trước được các nguy cơ gây khủng hoảng, từ đó có thể xử lý nguy cơ trước khi bị bùng phát