VnAlert giúp tôi theo dõi đối thủ cạnh tranh như nào? - VnAlert

VnAlert giúp tôi theo dõi đối thủ cạnh tranh như nào?

Bạn có thể thiết lập từ khoá và lập cảnh báo liên quan đến đối thủ cạnh tranh. Sau đó bạn có thể theo dõi hoạt động của đối thủ:

  • Tốc độ lan toả của đối thủ
  • Phản ứng của người dùng với thương hiệu đối thủ: tiêu cực, tích cực, trung tính
  • Chi tiết các bài viết liên quan đến đối thủ
  • Xác định nguồn kênh chủ yếu truyền thông của đối thủ
  • So sánh hiệu ứng truyền thông của các đối thủ trong cùng một thời điểm