Tôi có thể thiết lập tối đa được bao nhiêu cảnh báo? - VnAlert

Tôi có thể thiết lập tối đa được bao nhiêu cảnh báo?

Số lượng cảnh báo bạn có thể thiết lập và sử dụng tùy thuộc vào giới hạn của gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng:

  • Gói miễn phí: 01 cảnh báo
  • Gói Token: 150 token/ cảnh báo/ 15 ngày
  • Gói Tiêu chuẩn: 10 cảnh báo
  • Gói Cao cấp: 60 cảnh báo

Nếu có nhu cầu nâng cấp gói dịch vụ để có giới hạn cảnh báo lớn hơn, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của VnAlert để được hỗ trợ chi tiết: …….