Tôi có thể cài đặt tần suất nhận thông báo không? - VnAlert

Tôi có thể cài đặt tần suất nhận thông báo không?

Có 3 loại tần suất thông báo mà bạn có thể lựa chọn:

  • Ngay khi có bài viết liên quan
  • Thời điểm xác định trong ngày: bạn có thể lựa chọn khung giờ, ngày nhận cảnh báo
  • Định kì theo thời gian: bạn có thể lựa chọn khoảng thời gian định kỳ để nhận cảnh báo (30p, 1h, 2h, 6h)