Tôi có nhất thiết phải cài đặt phần “Cấu hình từ khoá nâng cao” không? - VnAlert

Tôi có nhất thiết phải cài đặt phần “Cấu hình từ khoá nâng cao” không?

Việc thiết lập “Cấu hình từ khoá nâng cao” sẽ giúp bạn theo dõi các chủ đề mà bạn quan tâm mà không bị dính các tin bài không liên quan:

  • Từ khoá kết hợp: những tin bài phải chứa cả từ khoá chính và từ khoá kết hợp mới được trả hệ thống thu thập về trả kết quả
  • Từ khoá loại trừ: những tin bài có chứ cả từ khoá chính và từ khoá kết hợp nhưng lại chứa cả từ khoá loại trừ thì sẽ được hệ thống loại trừ không trả kết quả về