Tại sao tôi không thấy bất cứ một tin bài nào khi tìm theo từ khoá? - VnAlert

Tại sao tôi không thấy bất cứ một tin bài nào khi tìm theo từ khoá?

Trên tài khoản của bạn không có tin bài nào thì có thể vì lí do sau:

  • Từ thời điểm khởi tạo dữ liệu đến nay, không có ai nhắc tới chủ đề mà bạn theo dõi
  • Kết nối mạng internet không ổn định, hệ thống không thể thu thập thông tin. Bạn vui lòng kiểm tra lại đường truyền của mình, tắt/bật lại wifi/3g.
  • Hệ thống có thể gặp sự cố trong một số trường hợp quá tải dữ liệu. Trường hợp này, bạn vui lòng tắt/bật lại ứng dụng, tìm lại từ khoá thêm lần nữa