Nếu tôi nâng cấp gói dịch vụ mà gói cũ tôi vẫn chưa sử dụng hết thì có được cộng dồn lại không? - VnAlert