Nếu đã sử dụng hết token mà chưa kịp mua thêm thì tôi có mất dữ liệu vào thời điểm đó không? - VnAlert

Nếu đã sử dụng hết token mà chưa kịp mua thêm thì tôi có mất dữ liệu vào thời điểm đó không?

Khi đã sử dụng hết token, VnAlert sẽ không kéo thêm tin bài mới về nữa. Sau khi nạp thêm token, dữ liệu mới sẽ tiếp tục đổ vào tài khoản của bạn. Vì vậy bạn nên theo dõi cập nhật số token thường xuyên để tránh bỏ lỡ các tin bài cần thu thập