Làm thế nào để tôi có thể giới thiệu bạn bè sử dụng ứng dụng? - VnAlert

Làm thế nào để tôi có thể giới thiệu bạn bè sử dụng ứng dụng?

Bạn có thể giới thiệu bạn bè sử dụng ứng dụng bằng cách vào mục Cá nhân -> Giới thiệu ứng dụng

  • Link giới thiệu bạn bè: bạn có thể copy link này để giới thiệu cho bạn bè
  • Mã giới thiệu: Với mỗi một tài khoản sẽ có một mã giới thiệu riêng. Người dùng sử dụng mã giới thiệu của mình để gửi tới bạn bè/ người thân. Với mỗi người dùng được giới thiệu thành công (cài đặt, đăng ký tài khoản và xác nhận thành công), người giới thiệu sẽ được 200 token. Mỗi người dùng có thể giới thiệu tối đa cho 05 người khác