Gói dịch vụ và gói token khác gì nhau? - VnAlert

Gói dịch vụ và gói token khác gì nhau?

  • Gói token: Người dùng có nhu cầu sử dụng tính năng nào sẽ trả phí cho tính năng đó dưới dạng token. Khi sử dụng hết token trong tài khoản, người dùng có thể nạp tiếp token.
  • Gói dịch vụ: Người dùng có nhu cầu nhận cảnh báo thường xuyên, có thể trả phí theo gói hàng tháng/ năm để tiết kiệm chi phí.